Informujemy, że w miesiącu marcu br. mogą wystąpić okresowe zakłócenia i zaniki niektórych programów z uwagi na zapowiadane zmiany systemowe w nadajnikach tv naziemnej. Nasi abonenci nie będą zmuszeni do zakupu nowych urządzeń w celu dalszego korzystania z dostępu do programów telewizyjnych w sieci.